We CAN! - handboek 'tegen- en alternatieve narratieven'

Tool

De meest kwetsende voorbeelden van haatspraak zijn vaak gebaseerd op eenvoudige verhalen die steeds weer in een verschillende vorm worden herhaald. We stellen dergelijke verhalen zelden in vraag, omdat ze algemeen gangbaar zijn of op een slimme manier worden verteld. 

WE CAN! is een handige tool van de Raad van Europa tegen haatspraak. Deze gids helpt jongeren en opvoeders om de confrontatie aan te gaan met haatdragende narratieven, ze onderuit te halen en te vervangen door sterke alernatieven.

Het is een verzameling van een heel aantal efficiënte methodieken.