Waarom wil je reageren?

Artikel

Iedereen reageert anders in verschillende contexten. Voor je zelf reageert denk je best ook even na wat je wil bereiken. Wil je haatboodschappen van anderen verspreiden? Waarom? Wil je de gevolgen achterhalen van een haatboodschap op het bredere publiek? Wil je steun vragen voor een bepaalde groep?  

Plaats elke uitspraak in een zo volledig mogelijke context voor je erop reageert. 

Dit artikel is gebaseerd op de gids Stop Hate van MediaDiversity Institute. 
Website - http://stoppinghate.getthetrollsout.org
Auteurs: Paul Iganski en Abe Sweiry