Safety First

Artikel

Enkele tips

  • Meteen ingaan op een haatboodschap is niet altijd gepast. De kans bestaat dat er negatieve reacties zullen volgen. 
  • Is de haatboodschap naar jou gericht? Dan zal het negatieve gevoel dat je ervaart, versterkt worden indien er op jouw tegenreactie gereageerd wordt.  
  • Zelfs als de haatboodschap in eerste instantie niet naar jou gericht was, kan je uiteindelijk wel het slachtoffer worden als je reageert op haatboodschappen.
  • Hou er rekening mee dat reageren op haatspraak, heel wat emotionele reacties kan uitlokken. Zorg ervoor dat je de steun hebt van anderen. 
  • Ga niet alleen aan de slag. Je kan beter reageren op haatspraak samen met anderen vanuit een community of een maatschappelijke organisatie. Zo heb je meteen ook de steun van anderen. 
  • Ga op zoek naar een campagne tegen haatspraak op sociale media. Vraag na hoe je kan helpen.
Dit artikel is gebaseerd op de gids Stop Hate van MediaDiversity Institute. 
Website - http://stoppinghate.getthetrollsout.org
Auteurs: Paul Iganski en Abe Sweiry