Partners

Artikel

De No Hate actie wordt breed gedragen en actief ondersteund door het middenveld. Organisaties uit diverse sectoren (jeugd, mensenrechten, sociaal-cultureel volwassenenwerk, onderwijs, sport, mediawijsheid en de Vlaamse overheid) zetten hun schouders onder de actie en geven ze mee vorm.

De trekkers van de Vlaamse No hate-campagne

Partners die de actie onderschrijven