No Hate Speech Platform Vlaanderen

Artikel

Missie No Hate Speech Platform Vlaanderen

Het No Hate Speech Platform Vlaanderen (NoHate) dringt online en offline haatspraak en haatzaaien terug in Vlaanderen door kinderen en jongeren en hun begeleiders (jeugdwerkers, leerkrachten, ouders...)

 • te sensibiliseren
 • te vormen en
 • handvatten aan te reiken om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen haatspraak.

Doelstellingen 2016-2018

DS 1. NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt kinderen en jongeren in Vlaanderen om weerbaar te zijn en actie te ondernemen tegen on- en offline haatspraak.

 • DS 1.1. NoHate communiceert hierover met kinderen en jongeren in Vlaanderen.
 • DS 1.2. NoHate organiseert hierover vorming voor kinderen en jongeren. 
 • DS 1.3. NoHate ontwikkelt en verspreidt tools voor kinderen en jongeren hiervoor.

​DS 2. NoHate sensibiliseert, vormt en ondersteunt intermediairen (jeugdwerkers, hulpverleners, leerkrachten, forabeheerders, mediamakers …) in Vlaanderen om haatspraak te herkennen, er actie tegen te kunnen nemen en om jongeren hierbij te sensibiliseren, te ondersteunen, te vormen en te activeren.

 • DS 2.1. NoHate communiceert hiervoor met de begeleiders van kinderen en jongeren in Vlaanderen. 
 • DS 2.2. NoHate organiseert vorming voor de begeleiders van kinderen en jongeren hierover. 
 • DS 2.3. NoHate ontwikkelt en verspreidt tools voor de begeleiders van kinderen en jongeren hiervoor. 

DS 3. NoHate activeert een netwerk van experten en een platform van geëngageerde organisaties en instanties om het actieplan NoHate te sturen, (uit) te dragen en uit te voeren.

 • DS 3.1. NoHate brengt minstens 3 keer per jaar een stuurgroep van expertenorganisaties over haatspraak en discriminatie samen om de uitvoering van het actieplan NoHate te sturen.
 • DS 3.2. NoHate ontwikkelt een algemeen beleid en algemene richtlijnen over het herkennen van en reageren op online en offline haatspraak (aan de hand van Europees materiaal)
 • DS 3.3. NoHate mobiliseert een platform van organisaties en instanties die NoHate onderschrijven en ondersteunen.​
 • DS 3.4 NoHate creëert een strategie om te communiceren met het No-Hate-logo en over het idee erachter.

DS 4. NoHate werkt nationaal en internationaal samen.

 • DS 4.1. NoHate werkt samen met de andere gemeenschappen van België
 • DS 4.2. NoHate werkt samen met de (lidstaten van) de Raad van Europa en de Europese Unie en andere relevante internationale spelers