Melden van haatincidenten in het voetbal

Artikel

Ben je tijdens een voetbalwedstrijd slachtoffer of toeschouwer van discriminerende opmerkingen of gedragingen? Dan wend je je best tot de steward en/of scheidsrechter. Vraag aan de scheidsrechter om het voorval expliciet in het scheidsrechterverslag te vermelden. Belangrijk om weten is dat enkel incidenten die in dit scheidsrechterverslag staan via de disciplinaire commissie van de KBVB bestraft kunnen worden.

Ben je buiten de wedstrijdcontext slachtoffer of toeschouwer van discriminerende opmerkingen of gedragingen (bv. in de kantine, op een training ...), dan kan je hierover klacht indienen bij het Unia via het gratis telefoonnummer 0800 12 800 of via hun elektronisch klachtenformulier.

Daarnaast rapporteer je dit best aan het clubbestuur zodat zij via het klachtenformulier van de KBVB een klacht kunnen indienen.

Bij Voetbalfederatie Vlaanderen is het eveneens mogelijk om een e-mail te sturen naar ethiek@voetbalfederatievlaanderen.be

Bron: KBVB - http://www.belgianfootball.be/nl/nieuws/kbvb-steunt-no-hate-speech-movement