Extra draagkracht bij je reactie

Artikel

Probeer belangrijke influencers te betrekken  

Om je tegenreactie extra draagkracht te geven kan je bekende personen, politici, experten, ... taggen/benoemen in je boodschap. Zo kunnen zijn dit extra onder de aandacht brengen of er meer gewicht aan geven. 

Gebruik bestaande #hashtags 

Door bestaande hashtags te gebruiken in je boodschap, bijvoorbeeld #nohate, zal deze wellicht ook zichtbaar zijn voor andere personen en niet enkel de persoon naar wie je je boodschap richt. Zo zal je boodschap breder verspreid geraken en zullen andere misschien ook durven reageren. Dit kan ook helpen om je boodschap minder geladen te maken. 

Gebruik nieuwe #hasthtags 

Naast bestaande hashtags kan je ook een nieuwe hashtag toevoegen bij een negatieve boodschap. Dit kan ook helpen om je boodschap minder geladen te maken en is er ook meer ruimte voor anderen om te reageren. 

Dit artikel is gebaseerd op de gids Stop Hate van MediaDiversity Institute. 
Website - http://stoppinghate.getthetrollsout.org
Auteurs: Paul Iganski en Abe Sweiry