Een Europese campagne in Vlaanderen

Artikel

De No Hate Speech Movement is een jongerencampagne van de Raad van Europa voor online mensenrechten.

De campagne vertrekt vanuit de vele kansen die het internet en sociale media bieden om te informeren, te communiceren, te amuseren en te creëren. Om die kansen echter ten volle te kunnen benutten, moeten we ons ook kunnen verweren tegen misbruik van of via het internet, zoals cyberhaat en cyberpesten. Net als een aantal andere online risico’s kunnen die veel schade veroorzaken en plegen ze inbreuk op democratische processen en de mensenrechten.

De campagne startte in 2012 en kreeg in 2015 een verlenging van het Comité van Ministers van de Raad van Europa  tot en met 2017 om de stijgende polarisering (o.a. in het kader van extremistisch geweld en racistische reacties op de instroom van vluchtelingen) in onze Europese context mee aan te pakken.  De campagne breidde daarom haar focus uit naar zowel online, als offline haatspraak.  Bovendien wil de campagne de grenzen van het jeugdwerk doorbreken en alle jongeren en al hun begeleiders in alle domeinen oproepen om mee werk te maken van meer interculturele contacten en gelijke kansen en minder haatspraak in al haar vormen.

Een campagne van de Raad van Europa kan maar succes kennen als in elke lidstaat en in elke regio mensen en organisaties de handschoen opnemen en de campagne lokaal en regionaal mee vorm geven.  In 2014 ondersteunde de Vlaamse Minister van Jeugd de campagne al via een project van Jong & Van Zin vzw, Tumult vzwMediaraven vzw en Groep Intro.  Daarnaast ondersteunde hij verschillende projecten gericht op verdraagzaamheid en tegen homofobie.

In 2016 nemen we in Vlaanderen de fakkel weer op en stellen we een vernieuwd No Hate Speech Platform Vlaanderen 2016-2018 samen.